confirmar

Pronúncia: kumfirmá
  verb transitiu
 1. [fer vàlid] confirmer. Confirmar una comanda, una notícia, confirmer une commande, une nouvelle.
 2. [mantenir] confirmer. Confirmar algú en el seu càrrec, confirmer quelqu'un à son poste.
 3. [refermar] confirmer. Això em confirma en la meva opinió, cela me confirme dans mon opinion.
 4. [verificar] confirmer. Puc confirmar que tenen raó, je puis confirmer qu'ils ont raison.
 5. cristianisme confirmer.
  figuradament i familiarment [bufetejar] gifler, confirmer.
 6. verb pronominal
 7. [refermar-se] confirmer tr. Ho he dit i m'hi confirmo, je l'ai dit et je le confirme.
 8. [un rumor, una hipòtesi] se confirmer.