contingent

Pronúncia: kuntiɲʒén
    adjectiu
  1. contingent -e, éventuel -elle, aléatoire.
  2. masculí
  3. ciències militars [de tropes] contingent.
    • [lleva] classe.
  4. comerç i mercat contingent.