eix2
| -a

Pronúncia: éʃ
adjectiu i pronom regionalisme aqueix.


Vegeu també:
eix1