element

Pronúncia: ələmén
  masculí
 1. història i filosofia élément. Els quatre elements: aire, foc, terra, aigua, les quatre éléments: l'air, le feu, la terre, l'eau.
 2. química élément.
 3. matemàtiques élément.
 4. [component] élément.
 5. [individu, grup] élément, type fam. En Pere és un bon element, Pierre est un bon élément.
 6. plural [mitjans] éléments.
  1. [nocions, principis fonamentals] éléments.
  2. [forces naturals] éléments. Lluitar contra els elements, lutter contre les éléments.
 7. estar (trobar-se, viure) en el seu element figuradament être dans son élément.
 8. l'element humit l'élément liquide.
 9. quin element! familiarment i despectivament quel type! (quel drôle de numéro!).