estat

Pronúncia: əstát
  masculí
 1. [manera d'ésser, d'estar] état.
 2. [condició social] état.
 3. física état.
 4. medicina état.
 5. [govern, territori] état. L'estat soc jo, l'État c'est moi.
 6. [document] état.
 7. administration f. Les jubilacions, les paga l'Estat, l'administration paie les retraites.
 8. història [estament] état.
  plural [corts] états. Els estats generals, les états généraux.
 9. estar en bon estat être en bon état.
 10. estar en estat de être en état de.
 11. estar en estat interessant (en estat) [estar embarassada] être enceinte (être dans un état intéressant).
 12. estar en mal estat être mal en point.
 13. estat civil état civil.
 14. estat d'alarma (de setge) état de siège.
 15. estat d'alerta état d'alerte.
 16. estat d'ànim état d'âme.
 17. estat de comptes état des comptes.
 18. estat de gràcia état de grâce.
 19. estat de guerra état de guerre.
 20. estat d'esperit état d'esprit.
 21. estat d'excepció régime d'exception.
 22. estat estacionari comerç i mercat [estancament] état stationnaire.
 23. estat gravídic [embaràs] grossesse.
 24. estat líquid état liquide.
 25. estat major état-major.
 26. estat popular état populaire.
 27. estat salvatge état de nature.
 28. prendre estat [casar-se] se marier.
  • [professar] entrer en religion.
 29. raons d'estat raison d'État.
 30. nom propi masculí plural [en majúscula; els]
 31. Estats Units geografia les États-Unis.