petar

Pronúncia: pətá
  verb intransitiu
 1. [finestres, portes, etc] claquer.
 2. [les dents] claquer. Petar de dents, claquer des dents.
 3. [per l'efecte del foc] crépitement.
 4. [les xurriaques] claquer.
 5. [xocar violentament] heurter tr.
 6. [rebentar] éclater.
 7. familiarment [morir] claquer.
 8. estar que peta figuradament i despectivament être très gras -asse.
 9. fer petar la claca (la xerrada, fer-la petar) tailler une bavette (faire la causette, bavarder, papoter).
 10. fer petar les xurriaques faire claquer le fouet.
 11. petar als dits familiarment [morir] mourir.
  • [trencar-se, una cosa] se casser, se briser.
 12. peti qui peti (peti com peti) figuradament [caigui qui caigui] envers et contre tous.
 13. verb transitiu
 14. [trencar] casser, briser.
 15. medicina casser, fracturer.
 16. fer petar una becaina dormir un peu (sommeiller).
 17. verb pronominal
 18. [fer pets] péter intr, faire des pets.
 19. [trencar-se] se casser, se briser.
 20. medicina [un os] se casser, se fracturer.
 21. petar-se de riure rire aux éclats (se tordre de rire, être plié -e en deux).