pi

Pronúncia:
  masculí
 1. botànica [Pinus sp] pin.
 2. alt com un pi figuradament grand comme un jour sans pain.
 3. dret com un pi droit comme un i.
 4. més estret que una fulla de pi figuradament serré comme une pomme de pin.
 5. pi blanc (bord, garriguenc) [Pinus halepensis] pin d'Alep.
 6. pi melis (roig, rojal, rojalet) [Pinus sylvestris] pin sylvestre (maritime).
 7. pi negre [Pinus uncinata] pin Lericio.
 8. pi pinyer (bo, de pinyons, pinyoner, ver) [Pinus pinea] pin pignon (pin parasol).
 9. tenir un cap com un bosc de pins figuradament i familiarment avoir une chevelure abondante et hirsute.
 10. femení [pl: -s]
 11. [lletra grega] pi m.
 12. matemàtiques pi m.