retard

Pronúncia: rətárt
    masculí
  1. retard. Arribar amb retard, arriver en retard. Un retard de tres hores, un retard de trois heures.
  2. música retard.
  3. electricitat i tecnologia retard.
  4. de retard à retardement. Bomba de retard, bombe à retardement.
  5. retard mental medicina retard mental.