alt
| -a

adjectiu alto -a. || fig alto -a. Alta burgesia, alta borghesia. | [tardà] alto -a, tardo -a, avanzato -a, inoltrato -a. A altes hores de la nit, a notte alta (o tarda, o inoltrata). | alto -a, posticipato -a. Aquest any la Setmana Santa ve molt alta, quest'anno la Pasqua è alta (o posticipata). || [preu] alto -a, caro -a, elevato -a. || mús [agut] alto -a, acuto -a. || alt de alto. Alt de cinc metres, alto cinque metri. || anar alta [una femella] essere in calore.

masculí [dimensió] alto, altezza f. || [d'una muntanya] cima f. || plural [part alta] alto sing, la parte f sing più alta (o più elevata). Els alts d'una casa, la parte alta (o l'alto) di una casa. || alts i baixos gli alti e i bassi. Els alts i baixos de la qualitat, gli alti e i bassi della qualità. || d'alt di altezza.

adverbi alto. Volar alt, volare alto. || [fort] alto, forte. Parlar alt, parlare alto. || passar per alt passare sopra, chiudere un occhio.