caldre

verb intransitiu [seguit d'inf] bisognare, essere necessario (o indispensabile, o doveroso), occorrere, andare [seguito da un pp]. Cal fer-ho o no?, bisogna farlo (o va fatto) o no? Cal menjar per viure, bisogna mangiare per vivere. Cal partir, bisogna (o occorre) partire. || bisognare, essere giusto, esser doveroso. Cal dir, en honor a la veritat..., bisogna (o è giusto) dire, a onor del vero... Cal reconèixer..., bisogna (o è doveroso) riconoscere... || [seguit de nom] avere bisogno, abbisognare, occorrere. Calen molts diners, occorrono molti soldi. El que li cal és un bon marit, quello di cui ha bisogno è un buon marito. || caldre que [haver de] è necessario che, bisogna che, occorre che. Cal que el vegem, bisogna vederlo. Cal que ens afanyem, bisogna affrettarci. || com cal perbene, a modo, bene. És una persona com cal, è una persona perbene. Portar-se com cal, comportarsi bene. || més del que cal più del dovuto (o del necessario). || no cal dir que... è ovvio che..., è inutile dire che..., non c'è bisogno di dire che... || no cal dir res més non ti (o vi) dico altro. || no caldre sinó... basta... No cal sinó veure'l, basta guardarlo. || no caldria sinó! (o només caldria!) [rebuig] mancherebbe questo (o questa)!, ci vorrebbe anche questa! | [afirmació plaent] prego. Puc entrar? Només caldria!, posso entrare? Prego! | mancherebbe altro. No caldria sinó que ella no vingués, mancherebbe altro che lei venisse.