calefacció

femení [acció d'escalfar] riscaldamento m, riscaldatura. || [sistema d'escalfament] riscaldamento m. Calefacció central, riscaldamento centrale.