capacitat

femení [propietat de contenir] capacità, capienza. || [aptitud] capacità, abilità, idoneità. || [per a les llengües] facilità, attitudine. || dr capacità. || fís capacità.