compost
| -a

adjectiu composto -a. || estar compost de essere composto da.

masculí composto. || femení bot composita.