copejar

verb transitiu colpire, percuotere, battere. || pesc [el cop d'un art] vuotare.