destruir

verb transitiu [una casa, un pont] distruggere, abbattere, annientare, demolire. || [arruïnar] distruggere, annientare. || [persones] sterminare, decimare. || fig [fer desaparèixer] distruggere, dissipare. Destruir les il·lusions, distruggere le il·lusioni.