distància

femení distanza. || esport [d'una cursa] distanza, lunghezza. || fig distanza. || a distància da lontano, a distanza. || guardar (o mantenir) les distàncies tenere (o mantenere) le distanze. || tenir (o mantenir) a distància tenere a distanza.