escot

masculí quota f, conto. Pagar cadascú el seu escot, pagare ognuno la propria quota, pagare alla romana. || [d'un vestit] scollatura f, scollo. Escot en punxa, scollo a V. Escot carrat, scollatura quadrata. Escot rodó, scollatura tonda.