espiga

femení bot spiga. || tèxt tessuto m a spiga, spigato m. || mar [d'una vela] picco m. || tecn [d'una eina] codolo m. || treure espiga bot mettere spiga.