general

adjectiu generale. Amnistia general, amnistia generale. Índex general, indice generale. Consell general, consiglio generale. Opinió general, opinione generale. || [freqüent] comune, frequente, usuale. || [que abraça el conjunt d'una administració, servei, etc.] generale. Director general, direttore generale. Quarter general, quartiere generale. || en general in genere, in generale, nel complesso, nell'insieme, complessivamente. | [normalment] generalmente, in genere, di solito, solitamente.

masculí generale. General de brigada, de divisió, generale di brigata, di divisione. General en cap, generalissimo. || crist generale.