i

femení [nom de lletra] i. || i grega ipsilon, i greca. || i llatina i latina. || posar els punts sobre les is mettere i puntini sulle i.

conjunció e, ed [davanti a parola che comincia per vocale, specialmente per e].