la 1

[plural les] article femení singular la. La casa, la casa. La història, la storia. || [l' davant vocal altra que i o u febles, precedides o no de h] l'. L'hora, l'ora || [davant nom propi de persona, que eventualment pren la forma na] [in genere non si traduce] la region. La Maria, Maria. | [davant un cognom] la letter. La Yourcenar, la Yourcenar.

[pl les] pronom [i les formes -la darrere pronom o verb acabat en u o consonant, i la' quan concorre amb en] la. Pren-la, prendila. || [l' davant vocal altra que i o u febles, precedida o no de h] l'. L'enrotllava, l'arrotolava.


Vegeu també:
la2