mitjà
| -ana

adjectiu [entre dos extrems] medio -a. Curs mitjà, corso medio. D'estatura mitjana, di media statura. Ensenyament mitjà, istruzione media. El punt mitjà d'una recta, il punto medio di una retta. || [en edat, mida] mezzano. El fill mitjà, il figlio mezzano. || [normal] medio -a, normale, comune. || [regular] discreto -a, medio -a, mediocre. || ling mediano -a.

masculí mezzo. El fi justifica els mitjans, il fine giustifica i mezzi. Mitjans de comunicació, d'informació, de transport, mezzi di comunicazione, d'informazione, di trasporto. || plural econ mezzi. Mitjans de subsistència, mezzi di sussistenza. || per mitjà de per mezzo di, mediante, con l'aiuto di.

femení mat media. || geom [en un triangle] mediana. || mar mezzana. || [tall de carn de boví] lombo m. || [de xai] costicina. || de mitjana di media.