morter

masculí [vas] mortaio. || mil [peça d'artilleria] mortaio. || constr malta f. Morter de calç, malta di calce. | morter gras malta grassa. | morter magre malta magra.