os 2

[plural ossos] masculí zool orso. || fig [home lleig] mascherone. || lleig com un os fig brutto come la fame. || os blanc (o polar) zool orso bianco (o polare). || os bru zool orso bruno. || os formiguer zool formichiere, mangiaformiche. || os gris zool orso grigio. || os malai zool orso malese. || os negre americà zool orso americano.


Vegeu també:
os1