pensar

verb intransitiu filos pensare, riflettere, meditare. || ara que hi penso ora che ci penso. || ni pensar-hi neanche per idea (o per sogno). || només de pensar-hi al solo pensiero. || no pensar-hi més non pensarci più. || pensar a [fer alguna cosa] pensare di. No he pensat a fer-ho, non ho pensato di farlo. || pensar en [una persona, una cosa] pensare a. || pensar en tot pensare a tutto. || pensar mal pensare male. || penso, doncs soc penso, dunque esisto. || sense pensar-hi senza pensarci.

verb transitiu pensare. || [concebre] pensare, opinare, credere. || [propòsit] pensare di, avere l'intenzione di. Ho penso fer, penso di farlo. Penso anar-me'n a les tres, penso di partire alle tre. || estar lluny de pensar alguna cosa essere lungi dal pensare qualcosa. || fer pensar dar da pensare, preoccupare, dare pensiero. || pensar dintre seu pensare tra sé e sé. || pensar el pitjor pensare al peggio.

verb pronominal pensare tr, credere tr. || [cuidar] stare lì lì per, essere sul punto di, stare per. Vaig pensar caure, stavo lì lì per cadere. || no t'ho pensis pas! non pensarci nemmeno! || pensar-se ésser qui sap qui pensar di essere chissà chi. || pensar-s'hi (o pensar-s'hi bé) pensarci su, riflettere, dormirci sopra. || quan menys un s'ho pensa quando meno ci si aspetta. || qui s'ho hauria pensat! chi l'avrebbe mai detto!