per

[amb l'article el es contreu en pel] preposició per. Passar per Torí, passare per Torino. Viatjar per Europa, viaggiare per l'Europa. Corrien pels carrers, correvano per le strade. || fig per. Passar pel cap, passare per la testa. || per, da. Entrar per la porta, entrare per la (o dalla) porta. || a, in. Pel gener hi fa més fred, a gennaio ci fa più freddo. || per. Baixar per les escales, scendere per le scale. || [mitjà] per. Enviar-ho per correu, spedirlo per posta. M'ho ha dit per telèfon, me l'ha detto per telefono. || per. No votis per cap partit, non votare per nessun partito. || [manera] per, in. Per ordre alfabètic, per (o in) ordine alfabetico. || per. Per casualitat, per caso. || [durada] per. M'hi vaig quedar per tres mesos, ci rimasi tre mesi (o per tre mesi). || [cada] a. Guanya tant per setmana, guadagna tanto a (o alla) settimana. || [allò en consideració a què] per. És molt alt per l'edat que té, è molto alto per la sua età. || [davant l'infinitiu, indicant la finalitat] per. Treballa per guanyar-se la vida, lavora per guadagnarsi da vivere. || [indicant una acció a realitzar] da. Pis per llogar, appartamento da affittare. || [introduint l'agent del verb passiu] da. La ciutat fou destruïda per un terratrèmol, la città fu distrutta da un terremoto. Una obra escrita per Foix, un'opera scritta da Foix. || [causa] per. Ho va fer per ignorància, lo fece per ignoranza. Ho faig per tu, lo faccio per te. || [en lloc de] per. Jo et respondré per ell, io ti risponderò per lui. || [com a] per. Donar per certa una cosa, dare per certa una cosa. || [a favor de] per. Jo estic per ell, io tengo per lui. || per a per. | [destinació] per. És per al teu germà, è per tuo fratello. | [objecte] a. No serveix per a res, non serve a nulla. | [direcció] per. Ara surt el vaixell per a Menorca, ora parte la nave per Minorca. | [finalitat temporal] per, entro. Ho haig d'acabar per a diumenge, lo devo finire per (o entro) domenica.