peu

masculí anat piede. | [d'animal] piede, zampa f fam. || [de mitja] piede. || [mesura] piede. || [d'un vers] piede. || [d'una copa] piede. || [d'una columna] base f, basamento. || [de moble] piede. || [d'una muntanya] piede. || bot [d'una planta] piede, gambo, stelo. || bot [d'un arbre] tronco. || agr planta f. | portainnesto, fusto. || gràf didascalia f. || plural [del llit] piedi. || fig base f, fondamento. || al peu de ai piedi di. || al peu de la lletra fig alla lettera. || als peus de fig ai piedi di. || anar amb peus de plom fig andare coi piedi di piombo. || a peu a piedi. || a peu coix a pie zoppo. || a peu de pàgina a piè di pagina. || a peu dret in piedi. || a peu eixut all'asciutto. || a peu ferm a pie fermo. || a peu pla a livello. || a peus junts a piedi uniti, a pie pari. || a puntades de peu fig a calci. || arrossegar els peus trascinare i piedi. || arrossegar-se als peus d'algú (o besar els peus d'algú) fig umiliarsi di fronte a qualcuno. || cercar (o buscar) cinc (o tres) peus al gat fig fam spaccare un capello in quattro, complicare le cose, andare per il sottile. || conèixer de quin peu es dol fig sapere da che piede zoppica. || de cap a peus da capo a piedi. || defensar (o sostenir) a peu i a cavall fig difendere a spada tratta. || donar peu fig dare motivo (o occasione). || en peus in piedi. || en peu de guerra fig sul piede di guerra. || entrar amb bon peu fig partire col piede giusto. || ésser al peu del canó fig stare in guardia. || ésser més vell que anar a peu essere vecchio come il cucco. || estar lligat de peus i mans fig essere legato mani e piedi. || fer una cosa amb els peus fig fare una cosa coi piedi. || ficar els peus a la galleda (o ficar-se de peus a la galleda) fig fare una gaffe. || llançar-se als peus d'algú fig gettarsi ai piedi di qualcuno. || llevar-se amb el peu esquerre (o amb l'altre peu) fig alzarsi col piede sbagliato. || no moure un peu que no... (o sense que...) fig non poter fare un passo senza che... || no posar els peus en un indret non mettere mai piede in un posto. || no tenir ni cap ni peus fig non avere né capo né coda. || no tocar de peus a terra fig fam vivere nelle nuvole. || pensar amb els peus fig pensare coi piedi. || perdre peu [a l'aigua] non toccare più. || peu buit med piede cavo. || peu d'atleta med piede d'atleta. || peu de cabra zool lepade. | tecn piè di capra. || peu de davant, de darrere piede (o zampa) anteriore, posteriore. || peu de l'arc arquit peduccio. || peu de llebre bot trifoglio. || peu de lleó bot piede di leone, stellaria. || peu de pinya med piede equino. || peu de rei tecn calibro. || peu de rentamans (o de ribella) portacatino. || peu de roda mar piede di ruota. || peu d'impremta gràf note tipografiche. || peu dret arquit piedritto. || peu pla anat piede piatto. || peus de porc gastr [sorta di] zampone. || picar de peus battere i piedi. || poder-hi pujar de peus fig metterci la mano sul fuoco. || posar els peus plans fig andare coi piedi di piombo. || posar-li el peu a la gola (o al coll) fig [sotmetre algú] mettere sotto i piedi. || posar un peu en fals mettere il piede in fallo. || prendre peu fig approfittarsi, valersi di. || restar en peu [una qüestió, un problema] restare in piede, rimanere, sussistere. || sense moure un peu fig senza muovere un dito. || sortida de peu de banc fig sproposito, gaffe. || tenir (o estar amb) el peu a l'estrep fig essere sul punto d'andarsene. || tenir un peu a la tomba (o al clot, o a la fossa) fig avere un piede nella fossa. || tocar de peus a terra fig avere i piedi per terra. || trobar peu [a l'aigua] toccare.