punt

masculí [senyal] punto. || [costura] punto. || [de l'espai] punto. || [lloc] punto, posto. || [de sabates] numero. Quin punt calça?, che numero porta? || [aspecte] punto, aspetto. El punt capital de la qüestió, il punto principale del problema. || [d'examen] voto, punteggio. Ha tret cinc punts, ha riportato un punteggio di cinque. || anat punto. Punt cec, lacrimal, punto cieco, lacrimale. || fís punto. Punt d'ebullició, de fusió, punto di ebollizione, di fusione. || jocs punto. Ha guanyat per dos punts, ha vinto per due punti. || gram [signe ortogràfic] punto. Punt admiratiu, punto esclamativo. || geom punto. || mús punto. || fig [fase, aspecte] punto, fase f, momento. Un punt crític, un punto critico. | [estat] poco avv, per poco loc avv. Els macarrons són un punt salats, i maccheroni sono un po' salati. || al punt [carn, etc.] a puntino, al punto giusto. | al dente. Els fideus estan al punt, gli spaghetti sono al dente. | [carn, etc.] al punto. || a punt (o a bon punt) a buon punto. Has arribat a punt, sei arrivato a buon punto. || a punt [disposat] disposto, pronto. || arribats (o arribades les coses) en aquest punt giunti (o giunte le cose) a questo punto. || calçar pocs punts fig essere duro di comprendonio, essere corto di cervello. || collir els punts escorreguts ripigliare i punti persi. || de mig punt arquit a sesto acuto. || des d'aquest punt de vista da questo punto di vista. || donar punts med dare punti. || donar punts (o quatre punts) [cosir] dare un punto. || dos punts gram due punti. || en punt in punto. Arribar a les dues en punt, arrivare alle due in punto. || ésser el punt de mira de tothom essere al centro dell'attenzione di tutti. || estar a punt de essere sul punto di, stare per, essere lì lì per. || fer una cosa per punt fare qualcosa per puntiglio. || fer punt fig farla finita, finirla, far punto (o punto e basta!). || fins a cert punt fino a certo punto. || guanyar punts fig guadagnare punti. || no faltar ni un punt ni una coma fig non mancare una virgola. || no tenir punt de comparació non aver paragoni. || posada al punt messa a punto. || posar els punts sobre les is mettere i punti sulle i. || punt cardinal punto cardinale. || punt de cadeneta [punt de ganxet] punto a catenella. || punt de llum punto luce. || punt de mira mirino. || punt de neu gastr a neve. || punt de partida punto di partenza. || punt de penal esport dischetto del calcio di rigore. || punt de referència punto di riferimento. || punt de suport punto d'appoggio. || punt de vista punto di vista. || punt d'honor punto d'onore. || punt i a cap (o a part) punto e a capo. || punt i coma punto e virgola. || punt mort punto morto. || punts suspensius punti sospensivi. || punt volat punto in alto. || tan bon punt non appena. Tan bon punt va arribar, vam començar a dinar, non appena arrivò, cominciammo a mangiare. || tenir un punt de avere un punto di. Té un punt d'amarg, ha un punto d'amaro. || tocar el punt feble fig toccare il punto debole. || tocar el punt sensible toccare il punto dolente.