superior

adjectiu superiore. La part superior de la casa, la parte superiore della casa. Aconseguir un nivell cultural superior, raggiungere un livello culturale superiore. || ésser superior a essere superiore a.

masculí superiore. || relig superiore.