Es mostren 3 resultats

-al


<title type="display">-al</title>

Body
    Sufix, del llatí -alis, que significa:
  1. ‘objecte relacionat amb’. Ex.: braçal.
  2. ‘mena de’. Ex.: casal, finestral.
  3. ‘relatiu o pertanyent a’. Ex.: genial, bestial, orquestral.

-al

al

al

Al

Al