Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

-ar


<title type="display">-ar</title>

Body
    Sufix, del llatí -are, que significa:
  1. ‘lloc on hi ha’. Ex.: campanar, colomar.
  2. ‘terreny plantat de’. Ex.: arrossar, fruiterar, alzinar.
  3. ‘relatiu o pertanyent a’. Ex.: alveolar, molecular, popular.
  4. ‘fer una acció relacionada amb’. Ex.: arrelar, segellar, alegrar, igualar.

-ar

Ar

Ar