Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

-ble


<title type="display">-ble</title>

Body
  Sufix, del llatí -bilis, que significa:
 1. ‘susceptible de’. Ex.: submergible, abatible, atribuïble.
 2. ‘digne de’. Ex.: execrable, lloable, menyspreable.

-ble

ble


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">ble</title>

Accessory
Etimologia: probablement d’un cèlt. pirinenc *bledino-, der. del cèlt. bledio- ‘llop’, herba blenera, que per les seves llargues fulles, usades com a ble, rep en moltes llengües el nom de ‘cua de llop’ 1a font: s. XIII, Vides
Body
  masculí
 1. Cordó, cinta, feix de filaments (de cotó, de cànem, etc.) posat a l’interior dels ciris, les candeles o les bugies, o bé al bec dels llums d’oli, de petroli, etc. (on s’amara de líquid combustible), per tal d’obtenir-ne llum una vegada iniciada la ignició.
  1. Floc de cabells que pengen.
  2. Floc de cabells tenyits d’un color o d’un to diferent del natural.
 2. ble de frare botànica Estepa blenera.

ble