Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

-dor1
| -dora

-dor1
| -dora

-dor2
| -dora


<title type="display">-dor</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Body
    Sufix, del llatí -torium, -toria, que indica:
  1. Lloc o objecte d’acció. Ex.: menjador, rebedor, penjador, ponedor, assecador.
  2. Valor de possibilitat o obligatorietat passives. Ex.: pagador ‘que s’ha de pagar’, llegidor ‘que es pot llegir’, segador ‘que es pot segar’.  3. Vegeu també:
    -dor1

-dor2
| -dora