Gran Diccionari

Es mostren 1 resultats

-ista


<title type="display">-ista</title>

Body
    Sufix, del llatí -ista, que significa:
  1. ‘seguidor de la teoria o la doctrina corresponent’. Ex.: optimista, comunista.
  2. ‘professional de’. Ex.: pianista, dentista.

-ista