Es mostren 2 resultats

lingüística

lingüística

Informació complementària
Traducció

lingüístic
| lingüística


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">lingüístic</title>

Accessory
Partició sil·làbica: lin_güís_tic
Etimologia: de llengua
Body
    adjectiu
  1. Relatiu o pertanyent a la llengua i al llenguatge.
  2. canvi lingüístic lingüística Conjunt de processos constants de transformació, de pèrdua i d’innovació dels elements fònics, morfològics, lèxics, etc., d’una llengua.
  3. conflicte lingüístic sociologia i lingüística Cas específic de conflicte intergrupal en què les diferències idiomàtiques esdevenen el símbol fonamental de l’antagonisme.

lingüístic
| lingüística