Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

abast1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">abast</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: de abastar
Body
  masculí
  1. Distància a la qual hom pot arribar a tocar o a heure una cosa.
  2. a l’abast locució adverbial En disposició d’ésser abastat. No tinc el diccionari a l’abast.
  3. a l’abast de locució prepositiva En situació de poder-ho abastar. A l’abast de la mà.
  4. a l’abast de locució prepositiva figuradament Una conferència a l’abast del públic.
 1. balística Distància horitzontal entre el punt d’origen i el punt de caiguda d’un projectil. Abast màxim.
 2. física
  1. Distància a la qual arriba l’efecte eficaç d’una radiació. L’abast d’un radar, d’un emissor radiofònic, d’un far.
  2. Distància màxima a la qual es fa sentir una acció física.
 3. matemàtiques Conjunt de tots els valors que una funció assigna a una variable. S’anomena també recorregut, especialment en el cas de variables ordenades linealment i en estadística.
 4. abast efectiu metrologia Amplitud dels valors de la magnitud a mesurar per un instrument de mesura.
 5. donar l’abast Abastar a fer una tasca. Érem molts, però no donàvem l’abast.
 6. fora d’abast matemàtiques i informàtica Situació característica d’un valor que no pertany a un abast o camp de variació donat. 7. Vegeu també:
  abast2

abast1

abast2

abast2