Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

ablatiu1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">ablatiu</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: a_bla_tiu
Etimologia: del ll. ablativus, -i, íd. 1a font: s. XIII
Body
    masculí gramàtica
  1. Cas de la declinació llatina, sànscrita, etc., que denota principalment relacions de procedència (origen, causa, instrument).
  2. ablatiu absolut En la gramàtica llatina, construcció absoluta constituïda essencialment per un substantiu en ablatiu amb el qual concorda un participi.  3. Vegeu també:
    ablatiu2

ablatiu1

ablatiu2
| ablativa


<title type="display">ablatiu</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: a_bla_tiu
Etimologia: del ll. ablativus, -a, -um, der. de auferre, ablatum ‘endur-se, treure’
Body
adjectiu plàstics Dit dels materials utilitzats per a construir el revestiment dels coets i els vehicles espacials, que es caracteritzen pel fet d’absorbir una fracció important de la calor produïda en tornar el vehicle a l’atmosfera.


Vegeu també:
ablatiu1

ablatiu2
| ablativa

Traducció