Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

agressió


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">agressió</title>

Accessory
Partició sil·làbica: a_gres_si_ó
Homòfon: egressió
Etimologia: del ll. aggresio, -ōnis, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
  femení
 1. Acció d’agredir, atac no provocat.
 2. biologia Atac contra l’equilibri o la integritat dels organismes.
 3. dret penal Acció il·legítima no justificada legalment contra els béns o els drets d’una persona, en especial contra la seva integritat física.
 4. etologia Interacció específica entre animals que s’enfronten mitjançant amenaces, atacs o combats.
 5. agressió internacional dret internacional
  1. Acció d’un estat que pren la iniciativa d’atacar amb les seves forces armades el territori o les forces armades d’un altre estat.
  2. Fet o conjunt de fets que, bé que no constitueixen un atac armat directe, justifiquen l’estat que n’és objecte per a respondre amb la força.
  3. per extensió Intenció d’arribar a una obertura d’hostilitats i als fets que revelen aquesta intenció.

agressió

no-agressió, pacte de

no-agressió, pacte de