Gran Diccionari

Es mostren 5 resultats

ahir


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">ahir</title>

Accessory
Etimologia: ant. hir i aĭr, ll. heri, íd., amb afegitó d’una a- per analogia amb altres mots com avui, així, ací, allí, aviat, etc 1a font: s. XIII
Body
  1. adverbi
    1. En el dia que precedeix immediatament aquell en què som. Els vam veure ahir. Ahir al migdia va ploure. D’ahir ençà que no entenc res del que feu.
    2. per extensió Fa poc temps. Ja tenen la casa feta, i això que la van començar ahir.
  2. masculí El dia d’ahir. Tot ahir vam pescar.
  3. el dia d’ahir El dia que precedeix el d’avui. Se’n recordaran, del dia d’ahir.

ahir

dellà-ahir

dellà-ahir

despús-ahir

despús-ahir

enllà-ahir

abans-d’ahir

abans-d’ahir

Informació complementària