Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

cabal1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">cabal</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. vg. td. capalis, del ll. clàssic capitalis ‘capital, cabdal’ 1a font: 1067
Body
  masculí
  1. Conjunt de béns que hom té.
  2. plural Diners.
  3. cabal de sang (o simplement cabal) Bestiar, ramats.
  4. cabal hereditari dret civil Conjunt de béns i de drets d’una persona difunta considerat com a objecte de la successió per causa de mort.
  5. qui paga el que deu fa cabal per son hereu Refrany que expressa els avantatges que té per a la tranquil·litat i els crèdits futurs el fet de pagar els deutes
  1. [símbol Q] hidrodinàmica Magnitud que expressa la quantitat de fluid que, per unitat de temps, travessa una secció del conducte pel qual circula.
  2. cabal cardíac fisiologia Volum de sang impulsat per un ventricle durant un minut.
  3. cabal sòlid Quantitat de materials sòlids que travessa la secció d’un curs d’aigua durant una unitat de temps.
  4. cabal urinari fisiologia Volum d’orina excretada en un temps determinat.
 1. fer cabal Fer cas. 2. Vegeu també:
  cabal2

cabal1

cabal2

cabal2