Es mostren 3 resultats

calc


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">calc</title>

Accessory
Etimologia: de calcar 1a font: 1839, DLab.
Body
    masculí
  1. dibuix Reproducció d’un dibuix, un gravat, un quadre, etc., que hom obté calcant.
    1. figuradament Plagi.
    2. calc semàntic lingüística Forma de manlleu que imita l’esquema o la significació d’un mot o d’una locució estrangers i no llur realitat fonètica.
    3. calc sintàctic lingüística Forma de manlleu que imita la construcció d’una unitat sintàctica d’una llengua estrangera.
  2. numismàtica Unitat ponderal per a la moneda de coure en l’àmbit grec.

calc

calc-1

calc-1

calc-2

calc-2