Gran Diccionari

Es mostren 4 resultats

castel·là
| castel·lana

castel·là
| castel·lana

castellà1
| castellana


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">castellà</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Homòfon: castellar
Etimologia: de castell 1a font: s. XIV, Llull
Body
  història
  1. masculí i femení A l’edat mitjana, persona que tenia el govern, la defensa i la jurisdicció d’un castell en domini útil i possessió immediata, en nom del seu senyor o del sobirà, amb obligació de defensar-lo.
  2. femení Muller d’un castellà.
 1. masculí Càrrec judicial de l’orde de Malta que tenia inherent la presidència del Consell de Justícia de Malta i el govern de la població no militar de l’illa. 2. Vegeu també:
  castellà3
  castellà2

castellà1
| castellana

castellà2
| castellana

castellà2
| castellana

castellà3
| castellana

castellà3
| castellana