Es mostren 2 resultats

cavall1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">cavall</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. caballus ‘rossí’ 1a font: 1030
Body
  masculí
  1. zoologia i ramaderia Mamífer de l’ordre dels perissodàctils, de dimensions grosses i de constitució forta i àgil alhora, utilitzat com a animal de tir, de sella, etc., de la família dels èquids (Equus caballus). Cavall bai, blanc, negre, roig. Cavall amblador, corredor, trotador. Anar, muntar, a cavall. Baixar de cavall. Enganxar, guarnir, manejar, menar, un cavall.
  2. el·lípticament Soldat de cavall. Tres-cents cavalls.
  3. a cavall de locució prepositiva Muntat sobre, cama ací, cama allà. A cavall d’una somera. A cavall de la cadira. A cavall d’un envà.
  4. a cavall de locució prepositiva figuradament Entre. A cavall de dues èpoques.
  5. a cavall flastomat el pèl li lluu Vol dir que els mals desigs del contrari solen acabar en profit d’aquell contra qui s’adrecen.
  6. a cavall regalat no li miris el dentat Vol dir que qui rep un present no ha de mirar si hi troba defectes.
  7. anar amb el cavall de sant Francesc (o a cavall de les cames) figuradament Anar a peu.
  8. cavall de mala mort Rossa.
  9. cavall llavorer (o semental) Cavall que és destinat a la reproducció.
  10. defensar (o sostenir) (una cosa) a peu i a cavall figuradament Defensar-la amb obstinació.
  11. ésser cavall de bona barra figuradament Adaptar-se a qualsevol cosa, especialment en el menjar.
  12. ésser el cavall de batalla figuradament Dit d’allò sobre què cal insistir contínuament en una qüestió molt disputada, que és motiu de dificultats i de lluïment alhora.
  13. ésser un cavall desfermat figuradament Ésser desmesurat en els hàbits, no obeir sinó la pròpia llei.
  14. estar entre les potes dels cavalls figuradament Ésser menyspreat, vilipendiat.
  15. fer entrada de cavall sicilià figuradament Començar quelcom amb gran arrencada i no acabar-ho.
  16. pujar a cavall (d’algú) figuradament Dominar-lo, fer-lo cedir fàcilment. Si li fas tants compliments, aquest noi et pujarà a cavall.
  17. tenir una febre de cavall Tenir una febre molt forta.
  18. tot bon cavall ensopega Vol dir que la persona més hàbil pot errar.
  1. Figura que representa un cavall.
  2. jocs d’entreteniment Cadascuna de les quatre peces del joc d’escacs, dues de blanques i dues de negres, que tenen la figura d’un cap de cavall, les quals poden anar, cada cop que es mouen, de la casa on són a una de les cases de color diferent separades d’aquella per una casa.
  3. jocs d’entreteniment En el joc de cartes, carta de cada coll on hi ha pintat un home a cavall i que va marcada amb el nombre 11.
  4. cavalls cotoners folklore Cavallets.
  1. Nom de diferents objectes que recorden el cavall per la forma o la destinació.
  2. Suport format per dos pals encreuats.
  3. Suport format per una post amb quatre petges diferents.
  4. Suport format per diverses peces articulades que fa de biga d’una coberta, etc.
  5. construcció Encavallada.
  6. construcció Cadascuna de les bigues grosses que tenen per objecte sostenir les bigues més petites, damunt les quals és construïda la teulada.
  7. construcció naval Banqueta inclinada amb unes potes anteriors i unes de posteriors com el banquet de calafat.
  8. cavall amb arcs gimnàstica Aparell de gimnàstica artística masculina consistent en un cavall equipat amb dos arcs situats a la part superior del cilindre i separats per una distància de 40 a 45 cm.
  9. cavall de salts gimnàstica Aparell de gimnàstica per a fer exercicis de salt, consistent en un cos cilíndric de fusta, recobert de crina i cuir i sostingut per quatre potes.
 1. En l’argot de la droga, heroïna.
 2. agricultura
  1. Ull o rebrot sense raïm que surt a la redorta d’un cep.
  2. Rebrot d’una tomaquera.
 3. metrologia
  1. cavall anglès [símbol HP] Unitat anglesa de potència equivalent a 550 (peus × lliura força) /s, o equivalent a 745,7 watts.
  2. cavall de vapor [símbol CV] Unitat mètrica de potència equivalent a 75 kgm/s, o sia 735,4 watts.
 4. zoologia
  1. cavall de faves entomologia Insecte bastó.
  2. cavall de serp entomologia Espiadimonis.
  3. cavall marí ictiologia Gènere de peixos osteïctis marins de l’ordre dels singnatiformes (Hippocampus sp), amb el cos protegit per una cuirassa dèrmica rígida i el cap que recorda el d’un cavall.
 5. cavall de Troia informàtica Troià.
 6. cavall frisó ciències militars
  1. Defensa accessòria contra persones, constituïda per filferro amb punxes col·locat sobre un bastidor format per dues creus de sant Andreu unides per un travesser.
  2. Biga de fusta, travessada per llargues pues de ferro o per estaques, que hom emprava contra la cavalleria. 7. Vegeu també:
  cavall2

cavall1

cavall2

cavall2