Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

-centre

-centre

centre


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">centre</title>

Accessory
Etimologia: del ll. centrum, i aquest, del gr. kéntron ‘fibló; centre’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
  1. Punt o lloc d’una cosa més allunyat de les vores, dels extrems o de la superfície. El centre de l’estany. El centre de la taula. El centre de la Terra.
  2. geometria Punt on es tallen els eixos de simetria d’una figura geomètrica.
  3. ciències polítiques Sector de diputats d’un hemicicle parlamentari que ocupen els escons del centre i, per extensió, tots aquells partits o aquelles persones que, en el conjunt de les tendències polítiques, se situen en una posició equidistant de la dreta i de l’esquerra.
  1. Allò entorn de què gira una cosa. El Sol és el centre del sistema solar.
  2. Lloc on convergeixen forces, accions, diverses, en el qual les coses són congregades, o del qual emanen, procedeixen o prenen naixença. Centre de comunicacions. Roma és el centre del món catòlic.
  3. Persona o cosa que atreu l’interès o l’atenció. Ella fou el centre de la festa. Els centres d’interès.
  4. Lloc on es concentra o és molt intensa una activitat. Terrassa és un centre industrial.
  5. anatomia animal i fisiologia animal Estructura anatòmica que dirigeix o coordina determinades funcions.
  6. botànica Part del tal·lus dels ficomicets d’on arrenquen els sifons del miceli.
  7. tecnologia Forat fet a cada cap de la peça que ha d’ésser tornejada on hom introdueix els punts del torn que fan de suport.
  8. urbanisme Nucli de la població en el qual convergeixen les principals activitats econòmiques o administratives d’una comarca o una regió.
  9. centre cel·lular citologia Orgànul situat prop del nucli de la majoria de les cèl·lules.
  10. centre comercial urbanisme Sector comercial on a l’entorn de galeries comercials hom disposa locals de serveis (bars, restaurants, sucursals bancàries) i sales d’espectacles.
  11. centre de negocis economia Barri o zona d’una ciutat on es concentren les activitats financeres i administratives, i el comerç al detall de béns i de serveis.
  1. Punt d’un cos, d’una figura, etc., que té unes propietats particulars, derivades més o menys directament de la seva simetria.
  2. centre de gravetat física Punt d’un cos on hom pot considerar concentrat el pes d’aquest cos.
  3. centre de massa física Punt d’un cos on hom pot considerar concentrada la massa d’aquest cos.
  4. centre de pressions física Punt per on passa la resultant de les pressions que actuen sobre una superfície.
  5. centre òptic òptica Punt fictici situat a l’interior d’una lent i sobre el seu eix òptic i pel qual passa tot raig incident sense experimentar cap desviació.
  1. Organització o institució en què es concentren o coordinen una sèrie d’activitats o de serveis orientats a un mateix fi. Centre de salut, hospitalari. Centre d’acolliment. Centre docent.
  2. Nom donat a algunes societats que tenen una finalitat cultural, de foment d’un cert ordre d’activitats o de difusió d’un ideal social, polític o religiós. Centre catòlic. Centre Català de Buenos Aires. Centre excursionista.
  3. Local on es reuneixen els socis d’un centre.

centre