Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

cicló


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">cicló</title>

Accessory
Homòfon: sicló
Etimologia: de l’angl. cyclone, per cyclome, del gr. kýklōma ‘forma circular, sinuositat’, de kúklos ‘cercle’, mot creat per H. Piddington (1848) 1a font: 1888, DLab.
Body
    masculí
  1. Sistema de vent en rotació de caràcter tempestuós.
  2. meteorologia Àrea de baixa pressió.
  3. tecnologia Separador de partícules sòlides suspeses en un fluid.

cicló

ciclo-

ciclo-