Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

dadà


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">dadà</title>

Accessory
Etimologia: del fr. dada, íd., d’origen onomatopeic
Body
  [plural dadàs] art i literatura
 1. masculí Nom adoptat a l’atzar per a designar el corrent estètic que també és conegut per dadaisme.
 2. adjectiu Relatiu o pertanyent al dadà. L’art dadà.

dadà

dada


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">dada</title>

Accessory
Compareu: data
Etimologia: adaptació del b. ll. data ‘data d’un document’ 1a font: s. XIV
Body
  femení
  1. Qualsevol informació que facilita la formació d’una idea, d’un judici, d’una conclusió.
  2. per extensió Informació representada d’una manera convencional que en permet la interpretació, el processament, etc. Emplenar la fitxa de l’assegurança amb les dades del cotxe. Dades personals.
  3. filosofia Allò que, com a donat, és irreductible al subjecte i a qualsevol deducció apriorística.
  4. antigament economia sortida 5 1.
  5. matemàtiques En una investigació matemàtica, cadascun dels elements coneguts (magnituds, figures, relacions) a partir dels quals han d’ésser deduïts els elements desconeguts. Les dades d’un problema.
  6. tractament de dades informàtica Processament de dades.
 1. informàtica Cadascun dels grups d’operadors o factors que consisteixen en un conjunt de xifres, caràcters alfabètics o símbols que no denoten cap condició, valor o estat.

dada