Es mostren 3 resultats

disc


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">disc</title>

Accessory
Etimologia: de desca
Body
  masculí
  1. Cos cilíndric la base del qual és molt gran respecte a l’altura. Un petjapapers en forma de disc.
  2. per extensió Superfície d’aspecte més o menys circular. Els discs facials dels estrigiformes.
  3. agricultura Peça en forma de casquet circular que constitueix una part del grup de treball de l’arada de disc.
  4. astronomia Figura aparent del Sol, la Lluna i els planetes.
  5. esports En l’atletisme, instrument de forma lenticular destinat a ésser llançat amb la mà pels atletes en la prova del llançament del disc.
  6. esports En l’hoquei sobre gel, instrument de forma cilíndrica de cautxú que fa la funció de pilota i que els jugadors mouen i llancen valent-se dels estics.
  7. ferrocarrils Placa en forma de disc usada com a senyal en les vies fèrries.
  8. informàtica Cos cilíndric on hom pot enregistrar i, ulteriorment, llegir informació donada en forma binària.
  9. telecomunicacions Commutador giratori de l’aparell telefònic automàtic proveït de deu forats, corresponents generalment a les xifres i situats a la perifèria, i que serveix per a marcar el número de l’abonat amb qui hom vol establir la comunicació.
  10. disc dur informàtica Disc magnètic amb una gran capacitat d’enregistrament i que, generalment, es troba instal·lat a l’interior de l’ordinador.
  11. disc flexible (o tou) informàtica Disquet.
  12. disc magnètic informàtica Disc magnetitzat utilitzat com a suport de memòria magnètica.
  13. disc òptic informàtica Suport d’informació de gran capacitat, constituït per un disc de vidre recobert d’un aliatge de tel·luri damunt el qual són enregistrades dades per mitjà de l’acció d’un raig làser.
  1. anatomia Òrgan o estructura anatòmica de forma rodona i aplatada.
  2. anatomia vegetal i botànica Excrescència en forma de disc o d’anell que forma el tàlem dintre la flor.
  3. disc germinatiu embriologia Blastodisc.
  4. disc intervertebral anatomia animal Fibrocartílag articular situat entre dos cossos vertebrals.
  1. especialment electroacústica i música Superfície plana i circular, habitualment de clorur de polivinil, d’un gruix aproximat de dos mil·límetres on són enregistrats informacions o senyals sonors aptes a ésser reproduïts en qualsevol moment.
  2. canviar de disc figuradament Passar algú a parlar d’una altra cosa, canviar de conversa, sobretot quan és insistent i enutjosa.
  3. disc compacte [sigla CD] electroacústica i música Nom comercial d’un disc òptic, utilitzat per a l’enregistrament de música, que en permet la reproducció en sistemes d’alta fidelitat.
  4. disc de llarga durada [sigla LD, LP] electroacústica i música Disc fonogràfic d’uns 30 cm de diàmetre que gira a una velocitat de 33 revolucions per minut.
  5. disc fonogràfic electroacústica i música Disc.
  6. engegar (o col·locar) el disc figuradament Iniciar o repetir una explicació que no té cap interès per a qui l’escolta.
 1. topologia Bola d’un pla euclidià.

disc

disc-

disc-

compact-disc*

compact-disc*