Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

distòpia

distòpia

distopia


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">distopia</title>

Accessory
Partició sil·làbica: dis_to_pi_a
Etimologia: del ll. modern dystopia, i aquest, format amb el prefix gr. dis-1 i (u)topia
Body
femení filosofia Concepció imaginària d’una societat organitzada d’una manera opressiva o totalitària, per oposició a la utopia.

distopia