Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

dors


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">dors</title>

Accessory
Etimologia: del ll. dŏrsum, íd.; en cat. ant. és habitual la forma dos 1a font: s. XIII, Desclot
Body
  masculí
  1. Esquena.
  2. Revers. El dors d’un escrit. El dors d’una fulla.
  3. anatomia Porció posterior del tronc que va des de l’última vèrtebra cervical fins al sacre i forma l’esquena.
  4. indústria tèxtil Mena de llana procedent del dors de l’animal, que és llarga però poc resistent.
 1. Part superior d’alguns òrgans com la mà, la llengua, el nas, etc.
 2. per extensió Part superior d’una cosa que hom considera com ajaguda bocaterrosa; esquenall. El dors d’un serrat.

dors

dors-

dors-