Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

ens1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">ens</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del b. ll. ens, entis ‘el que és’, creació dels filòsofs escolàstics per a expressar el participi present del verb esse, que no en tenia 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí invariable
 1. filosofia
  1. El que és, ésser concret.
  2. per extensió L’ésser.
  3. El que pot existir.
  4. ens de raó Concepte el contingut del qual només té entitat mental, és a dir, que no existeix en la realitat.
 2. Entitat, institució. Els ens autonòmics. 3. Vegeu també:
  ens2

ens1

ens2

ens2